Steven T. Dennis, Terrence Dopp and Chris Strohm, Bloomberg News