neo nazi marine vet california senate patrick little